skip to Main Content

Solucions per a la llar, locals comercials i indústries

Amb més de 40 anys d’experiència podem actuar en obra nova, equipaments industrials, reformes, sectors de serveis i hostaleria.

Fontaneria

Instal·lacions de fontaneria, sanitaris i griferia
Instal·lacions d’aparells de tractament d’aigua (descalcificadors, filtres osmòtics, etc.)
Instal·lacions d’aigua calenta sanitària: escalfadors elèctrics, calderes, etc.
Sistemes de producció d’aigua calenta amb recolzament solar, biomassa i energies renovables.
Descalcificació d’instal·lacions
Instal·lació i manteniment de grups de bombeig d’aigua per tot tipus de locals
Sanejament d’aigües usades i potables
Instal·lació de xarxes d’aire a pressió per indústria
Muntatge i subministrament d’aparells electrodomèstics de la llar

Les nostres marques

Back To Top